Nestabilní ceny energií v letech 2022-23 a jejich velký podíl na konečné ceně produktů nás motivovali ke změnám. Tíží nás velký podíl elektrické a tepelné energie ve výrobě, proto jsme přistoupili k získávání elektřiny ze slunce, instalovali jsme střešní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 200 kWp, ročně tak vyrobíme přibližně až 198 MWh..
Výroba u nás probíhá na dvou směnách, proto je energie získaná ze slunce plně využita. Samotná FVE je předimenzovaná na více než dvojnásobek spotřeby energie a díky tomu ekonomicky funguje i za horších slunečních podmínek.
Celý systém doplňuje bateriové úložiště pro spotřebu před a po setmění, nadbytečnou energii prodáváme do sítě a také ji využíváme v elektromobilitě. Plně ostrovní systém nás osvobodil nejen od výkyvů v ceně a vysokých nákladů, ale také od případných nenadálých výpadků rozvodné sítě a ohrožení plynulosti výroby.
Investovali jsme do získávání energie ze slunce, je to jedno z našich řešení přístupu k přírodě a 100% energetické udržitelnosti.

VÍCE >