CNC frézování

Vlajkovou lodí celé výroby je CNC obrábění na té nejvyší kvalitativní úrovni. Celý proces je poměrně složitý, vyžaduje úzkou provázanost s 3D projekcí, CAD/CAM můstky, importy dat, odborně navržené obráběcí programy, nástroje špičkové kvality i profesionální obsluhu. Tento potup je jediný možný pro plné využití špičkových čtyř a pěti osých HOMAG stojů.
Velkou výhodou je i široký rozsah velikosti obrobků. Jsme schopni obrábět i díly s rozměrem délky 4.000 mm a šířkou 2.000 mm.