Naše výrobní prostory se rozrůstají, ceny za tepelnou energii se bohužel výrazně zvyšují. Tíží nás to, jako stolárna musíme navíc řešit i problematiku velkého objemu dřevního odpadu. Proto jsme zavedli systém zpracování větších odřezů drcením, bezobslužné skladování dřevní třísky, skladování odpadu pro letní měsíce a jejich plně certifikované tepelné zpracování v kotli o výkonu 300 kW.
Motivace, které nás vedly ke snahám o 100% energetickou soběstačnost jsou dvě. Za prvé – výrobní úspory a udržitelná výroba, za druhé – budoucnost naší rodinné firmy. Chceme náš obor shop-fitting (výrobu vybavení prodejen) dělat co nejvíce ekologicky, a tím podpořit jeho udržitelnost v co největším společenském rozsahu. Tímto nevytváříme nic jiného, než budoucnost pro naše děti, pro další generace.