V loňském roce jsme pořídili kotelnu na spalování dřevěného odpadu. Díky tomu můžeme spalovat vlastní dřevěný odpad vzniklý naší výrobou a šetřit tak naše nejbližší životní prostředí. Tento proces nám šetří víc jak 50 % energií a splňuje ty nejpřísnější ekologické normy a pravidelné měření. Teplota v topeništi je až 1200 °C, z komínu se neprojevuje žádný kouř ani zápach.